V roce 2017 byla na činnost dětí a mládeže Sportovního tanečního klubu 6dance přijata dotace od MŠMT.