WORKSHOP PRVNÍ POMOC DĚTEM

S MANŽELI STRAKOVÝMI

6. 4. 2024 9:00 – 12:00

Interaktivní přednáška s ukázkami i příklady z praxe a praktickým nácvikem vhodná pro rodiče, prarodiče, chůvy, pedagogy apod.

Získáte informace o zásadách první pomoci, tísňovém volání, rozpoznání a řešení život ohrožujících stavů u dětí, zásadách neodkladné resuscitace dětí a pomoci při krvácení a dušení cizím předmětem a dalších důležitých situacích.