Ochrana osobních údajů

GDPR (ochrana osobních údajů)

I. Obecná ustanovení
1. Tento dokument informuje o zpracovávání a ochraně osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek https://6dance.cz
2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás (subjekty údajů) s Vašimi právy a poskytnout přehledné informace o tom, jak bude s Vašimi osobními údaji nakládáno.
3. Osobní údaje zpracováváme podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

II. Správce osobních údajů
Hana Stehlíková, Dukelských bojovníků 2081/43, 390 03, Tábor
Kontaktní e-mail: hanka.stehlik@seznam.cz
Kontaktní telefon: +420 777 750 162

III. Pojmy
Správce dat: Hana Stehlíková, Dukelských bojovníků 2081/43, 390 03, Tábor (dále „Správce“)
Návštěvník: Fyzická nebo právnická osoba navštěvující a prohlížející webové stránky provozovatele (dále „Návštěvník“)
Nařízení: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

IV. Získávání a zpracovávání osobních údajů
Zpracovávám údaje, které mi sami dobrovolně poskytnete.
V případě webových stránek: https://6dance.cz se jedná o poskytnutí údajů vyplněním kontaktního formuláře. Odtud Vaše osobní údaje putují do emailové schránky Správce dat, který je využívá pro další komunikaci s Vámi.

Druhým webovým formulářem, přes který mi můžete sdělit své kontaktná údaje, je přihlašovací formulář na taneční kurzy. Odtud Vaše osobní údaje putují do emailové schránky Správce dat, který je využívá pro další komunikaci s Vámi.

Třetím webovým formulářem, přes který mi můžete sdělit své kontaktná údaje, je přihlašovací formulář k odběru newsletterů. Odtud Vaše osobní údaje putují do elektronické databáze, elektornické služby Mailchimp, aplikace pro správu emailingu. Díky ní Vás mohu informovat o nových informací na webu a dalším. Každý email obsahuje možnost odhlášení z odběru – z této databáze se můžete kdykoliv sami odhlásit nebo mě o to požádat.

Dále používáme soubory cookies, a to k účelu fungování webových stránek a měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách. Data analyzujeme pomocí služby Google Analytics.

Kromě uvedení údajů do mých webových formulářů ke mě Vaše data doputují i v případě, že je uvedete při osobním kontaktu, telefonicky, e-mailem, přes jiné internetové stránky nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu Facebook).

V. Vymezení osobních údajů
Osobní údaje, které zpracovávám spadají do kategorie běžné a jedná se o: jméno, příjmení, e-mail, IP adresa, cookies.

VI. Účel a doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje využívám k vedení komunikace s Návštěvníky.

VII. Další zpracovatelé osobních údajů
K odesílání emailů s informacemi o novinkách využívám službu Mailchimp, aplikaci pro správu emailingu. Informace o zásadách ochrany osobních údajů najdete ZDE. Dalšími zpracovateli osobních údajů je spolupracující účetní a administrativní výpomoc. Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon, např. v případě provádění kontroly.

VIII. Práva Návštěvníků v oblasti osobních údajů
1. právo na přístup k osobním údajům
2. právo na opravu osobních údajů
3. právo na výmaz (právo být zapomenut)
4. právo na omezení zpracování
5. právo na přenositelnost údajů
6. právo vznést námitku
7. právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí
8. právo podat stížnost u dozorového úřadu

Veškeré osobní údaje Návštěvníků jsou svědomitě chráněny. V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů, můžete mě kontaktovat na e-mailu hanka.stehlik@seznam.cz .
Pokud Návštěvník zjistí nebo se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo z mé strany k porušení jeho práv, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Tento dokument je platný od: 1.5.2018